fredag, august 29, 2008

Betydningen for it-afdelingen af SOA og Web 2.0

I en verden hvor it består af adskilte siloer, der hver kræver separate integrations-aktiviteter og adskilte projekter, overskygger behovene hos de mange behovene hos de få. I en verden hvor it er ansvarlig for at bygge et økosystem, der understøtter løst koblede, kombinerbare og genbrugelige it-muligheder, som enkelt individer let kan forbruge og sammensætte til et bredt spektrum af nye applikation vil den økonomiske realitet skifte til principperne omkring the Long Tail (se afsnit 2.2), hvor fokus skifter fra masserne til nicherne
Den decentralisering som sker ved serviceorientering i kombination med Web 2.0, medfører væsentlige skift i samspillet mellem it-afdelingen og forretningsenhederne og individet. Den måde som it-organisationen i dag er struktureret medfører at en virksomhed kun investerer i at bygge applikationer, som virksomheden som helhed er interesseret i. Men det efterlader det faktum, at mange afdelinger ikke kan få opfyldt deres it-behov, fordi it-organisationen har for travlt med at bygge de udvalgte it-løsninger, til at bruge tid og penge på at håndtere niche-interesser hos enkelte brugere i forretningen. Kombinationen af SOA og Web 2.0 kan ændre disse realiteter.
Store virksomheder er sammensat af mange nicher, opererer i forskellige geografier eller forretningsenheder, henvendt til specifik demografi med skræddersyede løsninger til at imødegå behovene hos alle deltagerne. Hvordan kan it understøtte de fælles behov, som alle forretningsafdelinger har uden samtidig at afskære sig fra at møde de specifikke behov hos individuelle grupper. Styrken ved SOA er netop, at den skifter væsentlige dele af ansvaret for applikationsudvikling væk fra den centraliserede it-gruppe til de enkelte grupper i virksomheden, hvor forretningsenhederne i højere grad kan opfylde deres egne behov for applikations-udvikling.
It er ikke mere den enhed, der bygger en applikation på vegne af forretningen. Det skal i højere grad levere den infrastruktur, arkitektur og styring, således at forretningsenhederne kan imødegå deres egne behov. Udviklere hos it skal ikke længere udvikle applikationer som afgrænset kode, som de må integrere på et senere tidspunkt. I stedet vil en korrekt implementeret SOA muliggøre sammensætningen af løs koblede services i serviceorienterede forretningsapplikationer (SOBA – Serviceorienterede Business Applications), der implementerer forretningsprocesser. Det bliver så it’s ansvar at håndtere disse applikationer i henhold til et styrings-rammeværk og tilhørende infrastruktur, der tillader kontinuerlige og iterative ændringer uden afbrydelse af forretningen

Konsekvenser ved Long Tail filosofien for virksomheden

The Long Tail handler om at opfylde forretningsbehov hos mange nicher, en sådan model vil forøge virksomhedens mulighed for at imødegå behovene hos dets kunder og forretningsenheder. Handelsskoleteorien om at en organisation kun kan få fordel ved de mange nicher, hvis de har en distribution og lagerstyring, der er omkostningseffektiv, gælder også i denne situation. Det kan kun betale sig at tilbyde mange produkter hvis ekstraomkostninger ved at tilføre, sælge og distribuere et nyt produkt, er meget lave. På samme måde er det kun muligt for en virksomhed at forfølge ideen om the Long Tail it-applikationsudvikling hvis omkostninger ved at udvikle, vedligeholde og implementere individuelle SOBA er begrænset. Den ændring som SOA og Web 2.0 lover, drejer sig ikke kun om at bruge standarder til at udstille systemfunktionalitet. Det drejer sig i lige så høj grad om, hvordan forretningen opfatter og forbruger it. Mange virksomheder vil skulle gennemgå væsentlige organisatoriske og infrastrukturelle ændringer for at kunne indfri løfterne fra SOA og Web 2.0