tirsdag, oktober 21, 2008

Er BPM afhængig af en SOA?

SOA fokuserer på virksomhedens teknologi og understøtter it-afdelingen i lettere at kunne levere i henhold til forretningens ændrede behov. SOA gør det ved at åbne op for værdierne i de eksisterende systemer og simplificere hvordan information og funktionalitet er tilgået af forretningen. Men SOA beskriver ikke selve forretningen. En væsentligste værdi af SOA for forretningen er, at det letter konversationen mellem it og forretningen, ved at forretningen ikke skal forstå den komplekse applikationsinfrastruktur, som virksomheder har i dag. Diskussionen omkring procesforbedringer kan derfor tage udgangspunkt i forretningens termer.

BPM er orienteret mod forretningen ikke teknologien, det tilbyder værktøjer til forretningsbrugeren. Værktøjer der er forskellige for dem, der skal bruges til at implementere og styre services og som fokuserer på hurtigt og fleksibelt at kunne definere end-til-end processer, identificere performancemål og styre processen i henhold til disse mål.

Indenfor BPM spiller it-afdelingen stadig en væsentlig rolle og deres tekniske værktøjer skal komplementere de forretningsorienterede værktøjer fra BPM’en. Men BPM’en indeholder primært værktøjer til forretningssiden.

Mangel på en SOA i virksomheden er ikke en barriere og SOA er ikke en forudsætning for et BPM initiativ. Men SOA tilbyder den fleksibilitet, som er nødvendig for at kunne understøtte forbedringerne.

BPM og SOA er derfor initiativer, der bør udføres parallelt fordi de komplementerer hinanden. BPM tager forretningsorienterede krav ned til SOA-laget. Flaskehalse og ineffektivitet fundet af en BPM-løsning kan pege på muligheder for reorganisering, konsolidering og outsourcing i virksomheden, alle dele som vil sætte krav om at it-delen fleksibelt kan ændres. Begge initiativer styrkes ved at samle krav fra begge dele.

SOA transformerer forretningens computeraktiver til veldefienrede services. Det kan samarbejde gnidningsløst med BPM pga. BPMs anvendelse af services. SOA udstiller services mens BPM forbruger de. Når en SOA er implementeret korrekt, åbner den op for et stort lager af services, som BPM kan sætte sammen i et sammenhængende forløb af services.

Business Process Management (BPM) er både en disciplin og en teknologi.

Forbedringer af forretningsprocesser er en vigtig prioritet for virksomheder, efterhånden som virksomheden indser, at deres kerneprocesser er afgørende for deres muligheder for at ændre måden forretningen kører på.
Virksomheder opdager, at de har behov for en bedre måde at styre og udføre processer.
I dag er kerneprocesserne ofte placeret i siloer indenfor organisationen, produktlinier eller transaktionssystemet. Det er vanskeligt at forstå end-til-end processens udførelse, selv for kritiske processer såsom indkøb, ordrestyring og ansøgninger.
Business Process Management (BPM) er både en disciplin og en teknologi. Formålet er at fjerne de traditionelle barriere til forbedring af processer og give virksomheden et fundament til at differentiere sig ved at fokusere på hvordan en forretningsproces performer, ikke kun hvordan den udføres.
BPM’s rødder er indenfor workflow, men på tre områder er det forskelligt i forhold til de workflows, der er indbygget i mange virksomhedsapplikationer i dag:
  • Det fokuserer på end-til-end eksekvering af processen, uafhængigt af hvor mange organisation- og system-grænser der skal passeres undervejs
  • End-til-end synlighed af processen giver indblik i hvordan processen udfører. Denne synlighed er nærmest umulig i dag pga. de mange system- og organisations-grænser.
  • BPM-løsninger skal bygges til ændringer. Processer ændrer sig konstant af konkurrencemæssige, organisatoriske eller lovgivningsmæssige grunde.

BPM giver procesejere fleksibiliteten til at beskrive, eksekvere, analysere og forbedre processer. BPM tilbyder en forretningsorienteret arkitektur, som tillader procesejere at sætte forbedringsmål og orkestrere opgaver på tværs af virksomheden for at imødegå disse mål.

tirsdag, oktober 07, 2008

Offentlig fællesviden

Jeg har deltaget i OIOREST-projektet siden 2007, i det seneste dokument Offentlig fællesviden i Det Digitale Danmark er det lavet en definition af fællesviden

Fællesviden er defineret i [SOA] som en ensartet infrastruktur til opbygning af en sammenhængende organisme af uafhængige informationer, forbundet på en sådan måde, at det kan genbruges på tværs af forskellige applikationer i Det Digitale Danmark.

En af visionerne med OIOREST er ønsket om at gøre den store mængde af f.eks. relationel databaseinformation, XML-dokumenter og andet tilgængelig på internettet, så de kan behandles af maskiner. Visionen er, at når alle offentlige data udstilles via dataservices, kan alle offentlige data betragtes som en fælles database tilgængelig via internettet.

Det er forhåbningen, at dette dokument kan starte en diskussion om definitionen af fællesviden og en idegenerering om muligheder med offentlige fællesviden for Det Digitale Danmark. Både på denne blog samt andre steder på nettet

Det Digitale Danmaks Lange hale - OIOREST

Jeg har siden december 2007 deltaget i en spændende opgave for IT og Telestyrelsen vedr. brug af REST til at gøre offentlige data let tilgængelige for Det Digitale Danmark.

Formålet med det seneste bidrag Offentlig fællesviden i Det Digitale Danmark, er at få offentlige myndigheder til at forstå at de alle (også dem med specialiseret data) har en rolle at spille far at visionerne for Digitaliseringsstrategien skal opnås.

Hvis det kun er de store dataudbydere, der udbyder deres data, vil den offentlige fællesviden være mangelfuld. Det vil især have konsekvenser for internet-sites med mindre volumen typisk rettet mod et snævert segment. Men da det netop er disse, der udgør størstedelen af internettet i dag, vil hele grobunden mangle relevant data.

I afsnittet "Det Digitale Danmaks Lange hale" står der bl.a: "The long tail drejer sig om, at det er den samlede styrke af de små hjemmesider, der udgør størstedelen af internettets indhold. Dette i modsætning til 90’ernes opfattelse af internettet som et sted for offentliggørelse, hvor størrelse havde betydning og internettet i højere grad blev domineret af førende hjemmesider. Det Digitale Danmark skal derfor ikke kun fokusere på hovedet, men skal strække sig ud til hele halen."