onsdag, oktober 11, 2006

BPEL og brugeranbefalinger

I P. J. Jakovljevics artikel diskuterer han vigtigheden af at virksomhederne i dag tager beslutninger om hvordan de vil udnytte orkestrerings-teknologier som BPEL.
Fokus for mange omkring SOA har været på servicesiden af denne arkitektur. At opbygge service er nødvendigt, men ikke nok. Ligesom med tidligere arkitekturskifter vil overgangen til serviceorienterede applikationer give en ny type platform for applikationsudvikling - en platform, der bliver fundamentet for forretningsprocesser. Muligheden for at integrere og samle individuelle Web Services til standardbaserede forretningsprocesser er et vigtigt element i den serviceorienterede virksomhed og den samlede Web Service-teknologi-stak.
Forretningsprocesser på tværs af virksomheder har længe været et ønske, og med Web Services og især BPEL-standarden er det blevet et opnåeligt mål – en løsning, der også vil være realiserbar for mindre virksomheder. Den store udfordring, der resterer, er at få partnerne til at blive enige om strukturen af de forretningsdokumenter, der skal udveksles som del af en forretningsproces. I de fleste industrier er det de manglende WSDL-abstrakte definitioner, og ikke orkestreringsteknologierne, som vil forsinke adoptionen af forretningsproceshåndtering på tværs af virksomheder.
Når man går i gang med mere pragmatiske Web Service-projekter, er det vigtigt for virksomheden hele tiden at have orkestreringskonceptet i baghovedet og lade det afspejle sig i de langsigtede visioner, efterhånden som man udvikler sin serviceorienterede arkitektur. En komplet orkestrering af forretningsprocesser fra mange parter vil tilbyde forretningsfordele, så det er af stor vigtighed, at virksomhedens systemer, applikationer og organisation placeres i en situation, hvor potentialet kan udnyttes, når tiden er inde.
P. J. Jakovljevics artikel findes her

Ingen kommentarer: