tirsdag, februar 13, 2007

XML-databaser

Ronald Bourrets artikel omkring XML-databaser har jeg taget med, for at gøre opmærksom på at man skal til at overveje hvor det vil være hensigtsmæssig at bruge XML-databaser.
XML-databaser er karakteriseret ved:

  • Definerer en model for et XML-dokument, i modsætning til data i det dokument, og gemmer og henter dokumenter i henhold til denne model.
  • Har et XML-dokuemnt som dets fundamentale lagringsenhed, ligesom relationelle databaser har rækker i tabeller som det fundamentale lagringsenhed
  • Databasen er specialiseret til at gemme XML-data og gemmer alle komponenter af XML-modellen intakt
  • Dokumenter kommer ind og dokumenter kommer ud

Ronald Bourrets artikel findes her

Ingen kommentarer: