tirsdag, oktober 21, 2008

Er BPM afhængig af en SOA?

SOA fokuserer på virksomhedens teknologi og understøtter it-afdelingen i lettere at kunne levere i henhold til forretningens ændrede behov. SOA gør det ved at åbne op for værdierne i de eksisterende systemer og simplificere hvordan information og funktionalitet er tilgået af forretningen. Men SOA beskriver ikke selve forretningen. En væsentligste værdi af SOA for forretningen er, at det letter konversationen mellem it og forretningen, ved at forretningen ikke skal forstå den komplekse applikationsinfrastruktur, som virksomheder har i dag. Diskussionen omkring procesforbedringer kan derfor tage udgangspunkt i forretningens termer.

BPM er orienteret mod forretningen ikke teknologien, det tilbyder værktøjer til forretningsbrugeren. Værktøjer der er forskellige for dem, der skal bruges til at implementere og styre services og som fokuserer på hurtigt og fleksibelt at kunne definere end-til-end processer, identificere performancemål og styre processen i henhold til disse mål.

Indenfor BPM spiller it-afdelingen stadig en væsentlig rolle og deres tekniske værktøjer skal komplementere de forretningsorienterede værktøjer fra BPM’en. Men BPM’en indeholder primært værktøjer til forretningssiden.

Mangel på en SOA i virksomheden er ikke en barriere og SOA er ikke en forudsætning for et BPM initiativ. Men SOA tilbyder den fleksibilitet, som er nødvendig for at kunne understøtte forbedringerne.

BPM og SOA er derfor initiativer, der bør udføres parallelt fordi de komplementerer hinanden. BPM tager forretningsorienterede krav ned til SOA-laget. Flaskehalse og ineffektivitet fundet af en BPM-løsning kan pege på muligheder for reorganisering, konsolidering og outsourcing i virksomheden, alle dele som vil sætte krav om at it-delen fleksibelt kan ændres. Begge initiativer styrkes ved at samle krav fra begge dele.

SOA transformerer forretningens computeraktiver til veldefienrede services. Det kan samarbejde gnidningsløst med BPM pga. BPMs anvendelse af services. SOA udstiller services mens BPM forbruger de. Når en SOA er implementeret korrekt, åbner den op for et stort lager af services, som BPM kan sætte sammen i et sammenhængende forløb af services.