søndag, november 05, 2006

Bered dig på at blive en udviklingsplatform

Nitin Bhartis artikel beskriver hvordan eBay oplever at flere og flere af deres leverandører integrerer eBays auktionswebservices i deres egne systemer. Et godt eksempel på et "nul-klik" initiativ; mennesket fjernes som integrationslimen, den håndteres i stedet af webservicestandarderne.
Det betyder også, at eBay skal til at tænke som en applikationsleverandør. De kan f.eks. ikke forvente at alle opdaterer til nye versioner, hvorfor versionering og udvidelser skal håndteres meget bevidst.
Hvis vi vender blikket til Danmark kan vi se samme udvikling hos Kort og Matrikelstyrelsens (KMS) Kortforsyning. KMS stiller her kort og geografiske data til rådighed som netværksdata tilgængelige via webservices. I øjeblikket kan de godt håndtere opdateringer til webservicene på grund af de relativ få partnere, men efterhånden som kort og geodata bliver integreret i flere og flere applikationer, vil det ikke være muligt. KMS må derfor tænke som en applikationsleverandør. F.eks. må de tænke bagud og fremad kompatibilitet ind i deres webservices, opbygge en fleksibel sikkerhedsinfrastruktur, forberede deres løsninger til at indgå i orkestreringer og sikre SLA.
Nitin Bhartis artikel findes her

Ingen kommentarer: