søndag, november 05, 2006

Data integration med OWL

Ronald Schemlzer diskuterer i denne artikel, hvorledes man kan udnytte semantic web standarden OWL til at lave en løs kobling af betydningen af data..
Hvis vi har en løs koblet fælles forståelse af data, vil sammenstilling af viden placeret i proprietært designede databaser være lettere.
Tag for eksempel en situation hvor en organisation modtager et XML-dokument. Det skal checkes for syntaktiske og semantiske fejl. Syntakscheck foregår i en XML-parser på baggrund af et XML-Schema. Semantikchecket foregår i dag typisk i et specieludviklet program hvor logikken er indkodet i selve programkoden.
Ved at opbygge semantikken i en OWL-ontologi kan XML-dokumentet efter syntakschecket blive semantikchecket i en OWL-parser på baggrund af OWL-ontologien.
Denne ontologi er løst koblet og den beskrevne viden kan derfor genbruges af andre programmer internt såvel som eksternt.
Ronald Schmelzers artikel kan du finde her

Ingen kommentarer: