søndag, november 05, 2006

Overvejelser i det systematiske stadie

Mike Lehman giver i denne artikel nogle råd om overvejelser i forbindelse med at man som virksomhed går fra det organiske stadie til det systematiske stadie med en gennemtænkt model for indførelse i i virksomheden.
Det er i det systematiske stadie, man har opnået så megen erfaring med Web Services, at man vil gøre Web Services til den foretrukne integrationsmetode. Det er derfor nødvendigt at opbygge en mere sammenhængende og gennemtænkt model for virksomhedens Web Service-baserede SOA og en gennemarbejdet strategi for indførelse af den i virksomheden.
Man skal være opmærksom på, at det at bruge Web Service-standarderne ikke er det samme som at bygge en Service Orienteret Arkitektur. Når der kun fokuseres på det tekniske, opnås primært en integration af udviklingsværktøjer, standarder og produkter, der udnytter Web Services-teknologien. Det er derfor nødvendigt at opbygge en god forståelse for SOA-koncepterne, før der i større grad udvikles virksomhedsstandarder og applikationer med brug af Web Services. Partnerne i værdikæden vil have opnået erfaring i brug af Web Services, hvorfor koordinering med forretningspartnere til forbedring af kritiske processer vil være lettere. Man vil også opleve en reduktion i omkostningerne til både ekstern og intern integration. Disse besparelser kan bruges til at inkludere flere partnere i processen og derved udvide ens manøvremuligheder, eller integrere flere interne systemer og derved forbedre beslutningsgrundlag og hastighed i organisationen
Mike Lehmans artikel findes her

Ingen kommentarer: