søndag, november 05, 2006

Event Driven Architecture

Jeg vil starte med at henlede opmærksomheden på mit seneste whitepaper omkring Event Driven Architecture.
Organisationer der ønsker at operere i reel tid, er ofte ikke opmærksomme på, at deres vigtigste forretningshændelser ligger slumrende, lukket inde i de sikre rammer af deres komplekse system. Hændelsesbaseret eller Event Driven Architecture (EDA) tilbyder muligheden for at åbne for forretningspotentialet i en verden, hvor forretningsprocesser og deres afhængighed af forretningshændelser sker uden forsinkelse.
Forestil en virksomhed hvor:
Enhver vigtig forretningshændelse let, effektivt og troværdigt kan blive identificeret, opfanget og offentliggjort til virksomhedens "besked-bus" uden omkostningsfuld og risikabel applikationsombygning.
Informationen, der beskriver hændelsen, fortsætter gennem virksomheden med potentiale til at påvirke flere forretningsenheder, der kan udlede unik værdi ved at abonnere på disse hændelser
Forretningsanalytiker kan dynamisk konfigurere hele systemet uden at iværksætte komplekse tekniske implementeringsopgaver.
Event Driven Arkitektur bliver ofte præsenteret som efterfølgeren til en Service Orienteret Arkitektur (SOA). Men en EDA er ikke en separat arkitektur-tilgang, den er et væsentlig element i, hvordan en virksomhed bør implementere SOA korrekt.
Mit whitepaper findes her

Ingen kommentarer: