mandag, september 18, 2006

Behovet for en beholder til metadata

Den næste artikel er et whitepaper, jeg har skrevet. Det behandler behovet for en metadata-beholder i en serviceorienteret arkitektur

Udfordringen til at styre virksomhedens SOA ligger i at levere en tilstrækkelig governance-infrastruktur uden at sætte behændigheden og fleksibiliteten af arkitekturen på spil. Hvis virksomheden vælger at fasttømrer deres governance-værktøjer og processer, vil den miste løftet om behændighed. Det er derfor nødvendigt at bygge fleksibilitet ind i selve governance-infrastrukturen. Hemmeligheden til at vedligeholde behændigheden ligger i metadata.

Mange virksomheder forsøger at håndtere denne metadata ved at bruge værktøjer såsom regneark, word-dokumenter eller Visio-diagrammer. For effektivt at kunne styre og håndtere mere komplekse systemer er det nødvendigt med en disciplineret proces til styring af metadata, der er understøttet af et Metadata Repository (MR) (Metadata-beholder).

Ingen kommentarer: