onsdag, september 06, 2006

UBL har revolutionære implikationer

Tirsdagens (uge 46 - 2004) ratifikation af Universal Business Language (UBL) som en OASIS standard vil have væsentlig indflydelse på forretningsverdenen.

UBL er et bibliotek for XML-forretningsdokumenter (indkøbsordrer, fakturaer osv.). Intentionen er, at UBL skal være en international standard for elektronisk handel let og gratis tilgængelig for alle. Standarden vil hjælpe mindre og mellemstore virksomheder lave overgangen fra papirhandel til elektronisk handel uden store investeringer i EDI.

UBL er en standard implementering af ebXML. EbXML bruger XML til sikker udveksling af forretningsdata. Det understøtter eksisterende internetstandarder og kan køre på alle platforme og tilbyder en infrastruktur, der garanterer datainteroperabilitet, semantik der sikre kommerciel interoperabilitet og mekanismer der hjælper handelspartnere med at finde hinanden. Kort sagt tilbyder ebXML en XML-baseret infrastruktur, der muliggør EDI funktionalitet over internettet. UBL leverer et standard dataformat for beskeder, der skal udveksles i en sådan infrastruktur.

For at reducere opgaven med e-handelsstandardisering til håndterbare størrelser, differentiere UBL datastandardiserings-problematikken fra processtandardiserings-problematikken. UBL fokuserer på standardisering af forretningsdata som det første trin mod global e-handel integration og overlader standardisering af forretningsprocesser til industriorganisationer og brugergrupper. Derved vil procesdefinitionerne blive håndteret i et separat lag i stakken. En sidegevinst er, at det gør UBL brugbar for den bredest mulige vifte af procesdefinitionsteknologier.

UBL er opbygget udvidelsesbart og det forventes at industrieksperter vil opbygge egne industrispecifikke versioner af UBL dokumenter. Den værdi UBL tilføjer her, vil være en reduktion i omkostningerne for at lave sådanne dokumenter og maksimere genbrug.
Det offentlige Danmark har valgt at bruge Universal Business Language (UBL) som standard for e-handel i den offentlige sektor. Ved valg af en global standardmetode er udgifter til etablering af interface mellem offentlige institutioner og leverandører reduceret. Det gør det mere attraktivt og lettere for mindre virksomheder og internationale foretagender at deltage.

UBL hjemmesiden findes her

Ingen kommentarer: