tirsdag, september 05, 2006

XML - For meget af det gode?

David Beckers artikel diskuterer, hvor vigtig XML er blevet efter at have været på banen i 6 år.
Artiklen understreger, at det er vigtigt at have en bevidst standardstrategi i virksomheden. Lav ikke egne formater, men benyt industristandarder. Selv i tilfælde hvor det drejer sig om udveksling mellem to interne systemer, skal der benyttes standarder. Er man konsekvent omkring brug af standarder, forøger det fremtidssikring og fleksibiliteten i ens systemer.
Virksomheden skal være opmærksom på, at der i øjeblikket tages beslutninger i mange industriorganer om, hvordan data og forretningsprocesser skal se ud. Vær derfor bevidst omkring deltagelse i standardorganisationer.

Mange udviklere, der er vant til at optimere alt, vil kigge på XML og sige ”Jeg kan bygge noget, det er ikke helt XML, men det er en slags XML, og jeg er sikker på, at det vil være hurtigere og fylde mindre.” Men det fungerer ikke i det lange løb. Til syvende og sidst er standarderne standarder, og de har en stor værdi på grund af det.

David Beckers artikel findes her

Ingen kommentarer: