torsdag, september 07, 2006

Standing up for UDDI

I dette interview med Luc Clement, co-chair på OASIS UDDI diskuteres fremtidsperspektiverne for UDDI. Hans væsentligste budskab er, at uden et centralt register såsom UDDI kan en virksomhed ikke lave en SOA, derfor ser han også en stigende interesse for UDDI.

En vigtig pointe omkring UDDI er, at informationen til UDDI’en ikke er indsamlet. Det er virksomhederne selv, der skal indtaste relevant information om dem og deres Web Service. Det kan godt være et stykke software eller en tredje part, der gør dette på virksomhedens vegne, men det vigtige er, at det er virksomheden, der er ansvarlig for indholdet. En UDDI kan derfor bruges til at se, hvilke services en specifik virksomhed tilbyder, og til at identificere de parametre, der bruges, for at en partner hurtigt kan bygge eller konfigurere et interface til at tilgå Web Servicen.

Kvaliteten af indholdet i UDDI’en er derfor afhængigt af, at virksomhederne har en interesse i, at UDDI’en indeholder korrekt information, og at de har velfungerende procedurer, der sikrer, at deres information altid er opdateret og korrekt. En af udfordringerne for UDDI er at præsentere en business case for virksomhederne, så de er villige til at investere ressourcer i at holde deres information opdateret. Det er et klassisk hønen eller ægget-princip, hvor ingen vil bruge UDDI’en, fordi der ikke er kvalitetsindhold i den, og ingen vil ofre ressourcer på at lægge indhold ind, fordi ingen bruger UDDI. For at UDDI’en bliver en succes, skal det være en lige så vigtig parameter for virksomheden, at den har korrekt information i UDDI’en, som at den har korrekt og veldesignet layout på sin hjemmeside. Det vil kræve nogle medarbejdere med ansvar for kvaliteten af virksomhedens UDDI-poster. Først når sådanne etiske regler er til stede, vil virksomheder turde bruge Web Services fra velrenommerede virksomheder, som de finder i UDDI’en.

Interviewet med Luc Clement findes her

Ingen kommentarer: