onsdag, september 06, 2006

SOBA vil revolutionere applikationsintegrationen

Michael S. Mimosos artikel "Gartner: SOBAs will revolutionize Application integation" diskuterer hvordan leverandører, der ikke er klar til at levere deres applikationer som services, vil forsvinde.

Budskabet er ikke, at store, integrerede standardsystemer forsvinder, men leverandørens løsninger skal være mere fleksible og åbne over for andre leverandører end de nuværende monolitiske løsninger, og de skal kunne implementeres mere pragmatisk.

Glenn Petersen sendte mig for nylig en mail, som er værd at overveje i hele diskussionen omkring SOAs muligheder for mindre afhængighed af leverandørerne. Han skriver bl.a. "Man kan sagtens forestille sig en service, som er løst koblet ud fra en teknisk synsvinkel, men tæt koblet forretningsmæssigt. Som eksempel kan nævnes SAP, som udstiller sin forretningslogik som løst koblede (Web) services (eller i det mindste har planer om at gøre det). Da de annoncerede deres plan om at gøre det, faldt deres aktiekurser straks, fordi analytikere så det som en risiko, at man nu gjorde SAP kunderne mere frie i deres valg af leverandør. Hvad det imidlertid tegner til er, at de udstillede services faktisk låser kunderne endnu mere end tidligere. For nu kan kunderne integrere SAP i deres egne IT-løsninger, hvilket gør, at det faktisk bliver sværere at udskifte SAP."

Michael S. Mimosos artikel findes her

Ingen kommentarer: