tirsdag, september 05, 2006

Hvor løs er din kobling?

Den første artikel jeg vil henlede opmærksomheden på, er Jason Bloombergs ”How Loose is your Coupling?”.
Løs kobling er en måde at designe og udvikle på — det er ikke en teknologi. Paradigmeskiftet vil kræve omskoling af mange udviklere samt revidering af udviklingsstrategier. For mange vil det være unaturligt ikke mere at skulle fokusere på let målbare fordele såsom performance og økonomi, men i stedet optimere det mere abstrakte begreb, fleksibilitet

Jason Bloombergs artikel findes her

Ingen kommentarer: