onsdag, september 06, 2006

SOA og it som infrastrukturel teknologi

Ronald Schmelzer diskuterer i denne artikel hvordan SOA og outsourcing er et vigtigt aspekt af it's bevægelse mod en infrastrukturel teknologi. Hvor it mere og mere bliver betragtet som en infrastrukturkomponent på linje med jernbaner, elektricitet, telefon og vand.
Virksomheden er derfor nødt til at forholde sig til, at muligheden for længerevarende differentiering ved hjælp af nye innovative it-løsninger bliver vanskeligere, efterhånden som ”it-kraft ” bliver billigere og let tilgængeligt, fordi konkurrenterne lettere kan kopiere løsningen uden krav om store, faste investeringer i starten.

At have adgang til ”it-kraft” vil kun forøge hastigheden, hvormed ændringerne sker på markedet. For at organisationen skal kunne følge med, er det nødvendigt med strategier, der lægger mere vægt på bølger af kortsigtede (typisk seks til tolv måneders) operative initiativer – initiativer, der følger den langsigtede retning udstukket af den overordnede strategi. Ved at fokusere organisationen på rullende bølger af kortsigtede operative initiativer vil denne tilgang opmuntre til innovation, som over tid reflekteres i voksende kompetencer i virksomheden og hurtigere læring. Disse gradvise forbedringer er afhængige af den øjeblikkelige situation og bliver meget vanskelige for konkurrenter at replicere. Konkurrenter kan forsøge at kopiere processen, men fordelen vil holdes ved lige i de rullende bølger af forbedringer.

Indtrængningsbarrieren til en industri er reduceret på grund af den konstant forøgede effektivitet, som nye it-løsninger giver, og den lettere adgang til kunderne, som internettet har medført. Nytilkomne til en industri har ofte 30 procents omkostnings- og effektivitetsfordel i forhold til eksisterende virksomheder, fordi nybyggede systemer er optimeret til den moderne leverancekanal. Ineffektivitet og ufleksibilitet vil derfor straffe virksomheder hårdere.

Ronald Schmelzers artikler findes her

Ingen kommentarer: