onsdag, september 06, 2006

Betaling for Web Services

Phil Wainewright tager i sin blog "Amazon to charge for services" udgangspunkt i Amazons annoncering af Alexa Web Information Service (AWIS). Amazon vil kræve betaling og han diskuterer hvordan betaling af indhold via mikrobetalinger vil være anderledes end betaling for brug af services

At forstå hvordan man skal tjene penge på sine services, bliver en proces, hvor der skal opnås mange erfaringer og det er positivt at se, at førende e-business virksomheder som Amazon, begynder at opnå erfaringer med betalingsmodeller. Erfaringer som andre kan have glæde af.
Han skal dog være opmærksom på at har man noget af værdi, så vil folk og virksomheder gerne betale for det, og bare fordi vi snakker Web Services, behøver afregningen ikke være specielt avanceret

Den største brug af Web Services vil ske mellem virksomheder. Her vil Web Services primært bruges inden for allerede indgåede aftaler. Ideen om, at ukendte og perfekt beskrevne Web Services eksisterer et eller andet sted derude, som skal kunne opdages, skræddersyes og være pålidelige nok til at bygge sin forretning på, beskriver kun en lille og ubetydelig del af mulige services. I realiteten vil de fleste værdifulde Web Service-interaktioner blive udført mellem kendte og troværdige forretningspartnere. Først når to parter har opbygget relationer, eventuelt indirekte via en troværdig tredjepart, vil teknologierne for automatiseret opdagelse bruges til at offentliggøre, finde og muliggøre nye services mellem dem samt forbinde nye versioner af eksisterende services, og her er afregningsdelen lettere håndteret.

"Det kan forventes, at det vil være et kundekrav, at it-leverandørernes løsninger skal være interoperable. It-leverandørernes kunder vil opleve, at deres egne kunder ønsker at få adgang til information på mange forskellige måder. For at være konkurrencedygtig må de tilbyde kunderne en simpel måde at tilgå deres information. Derved vil de sætte krav til deres it- leverandører om, at deres løsninger overholder standarder, så de bliver interoperable."
Phil Wainewrights blog findes her

Ingen kommentarer: