mandag, september 18, 2006

Forretningen opnår bedre indsigt gennem serviceorienterede hændelser

Den sidste artikel diskutere hvordan en hændelsesbaseret SOA kan forøge virksomhedens udsyn til hvordan virkeligheden er i øjeblikket, frem for hvordan den så ud historisk.

Artiklen beskriver karakteristika ved stream computing og produkter til at behandle hændelsesstrømme (Event Stream Processing – ESP).

En hændelsesbaseret integrationsstrategi kan levere konsistent information hurtigt på tværs af virksomheden. Ofte er hændelsesdrevet integration den eneste måde at sikre konsistens, da mange hændelser kun giver mening, hvis de er opfanget præcis på det tidspunkt, hvor de skete. I mange virksomheder sker der større forsinkelser mellem, at en hændelse sker, og den er blevet identificeret af afdelingen, der skal håndtere den. Afhængig af hændelsestypen og dens vigtighed kan værdien af en hændelse formindskes proportionalt med den tid, der er gået, siden den skete. For visse hændelser er alt andet end øjeblikkelig behandling uacceptabel. For andre kan timer eller dage passere uden væsentlig forringelse af forretningsværdien. Hændelsesbaseret integration er essentiel for den første og kan repræsentere interessante, nye forretningsmuligheder for den sidste. Hændelsesbaseret integration skal derfor fokusere på hurtigt at få informationen, der beskriver hændelsen, hen til modtageren. Det skal ske så hurtigt, at værdien af hændelsen ikke degraderes.

Ingen kommentarer: