onsdag, september 06, 2006

SOA, BPM og Event-driven arkitektur

denne pressemeddelelse tager Gartner fat på tre områder: Kombinationen af Business Process Management og SOA, behovet for at opnå erfaring nu for at kunne håndtere SOA når det bliver maninstream i 2007 samt Event-driven arkitektur.

Virksomheder vil gennemløbe tre Web Services-stadier, før de er blevet til en behændig virksomhed: et organisk , et systematisk og et altgennemtrængende stadie.

Det er essentielt, at man begynder med at opnå noget erfaring med Web Services og konstant har et par Web Services-projekter kørende, som langsomt bliver mere og mere komplekse, indtil man behersker udviklingen af Web Services fuldstændigt. Lad være med at serviceorientere alting, før organisationen har opbygget tilstrækkelig viden. Begræns de første projekter til lav-risiko projekter , indtil udviklerne opnår en tilstrækkelig viden om, hvordan Web Services bedst udnyttes i virksomhedens miljø.

De første pilotprojekter bør være processer, der er rimelig godt forstået, rimeligt simple og har veldokumenteret semantik. Det er også vigtigt at huske, at omkostninger og kompleksiteten varierer, afhængig af hvilket miljø der vælges. F.eks. vil eksterne Web Services ofte være vanskeligere at designe end interne, fordi det udvidede omfang introducerer nogle yderligere udfordringer:
Den organiske fase er karakteriseret ved to ting, henholdsvis
uddannelse, hvor virksomheden ikke får nogen fordele af Web Services, men bruger det meste af tiden på at undersøge, hvad andre gør med Web Services, og afprøve offentlige Web Services, samt
eksperimenter, hvor man typisk har et begrænset antal Web Services i produktion, og kun en mindre gruppe af udviklere er dedikeret til disse projekter. Her handler det ikke om effektivitet, men om at lære. Så ting vil tage tid, og tålmodighed er en dyd i denne fase.

I slutningen af dette stadie skal man have opnået erfaring i at bygge simple forbindelser mellem interne applikationer og tætte forretningspartnere.

Pressemeddelelsen findes her

Ingen kommentarer: