fredag, september 08, 2006

Er UDDI den grimme ælling?

Jason Bloomberg diskutere hvordan UDDI i dets tidlige barndom blev betragtet som den grimme ælling som ingen kunne se behovet for. "Det vil være alt for bedrøveligt at fortælle al den nød og elendighed, den måtte prøve i den hårde vinter." Men nu ser det endelig ud til, at nogle har fået øjnene op for dets skønhed.

It-arkitekter har indset, at styrken i UDDI ligger i dets rolle i en SOA, som en nøglestandard der hjælper virksomheder med at realisere den løse kobling ved at understøtte placeringsuafhængigheden. Derved implementeres abstraktionslaget, som services repræsenterer i en SOA.

Informationen til UDDI’en er ikke indsamlet. Det er virksomhederne selv, der skal indtaste relevant information om dem og deres Web Service. Det kan godt være et stykke software eller en tredje part, der gør dette på virksomhedens vegne, men det vigtige er, at det er virksomheden, der er ansvarlig for indholdet. En UDDI kan derfor bruges til at se, hvilke services en specifik virksomhed tilbyder, og til at identificere de parametre, der bruges, for at en partner hurtigt kan bygge eller konfigurere et interface til at tilgå Web Servicen.

Kvaliteten af indholdet i UDDI’en er derfor afhængigt af, at virksomhederne har en interesse i, at UDDI’en indeholder korrekt information, og at de har velfungerende procedurer, der sikrer, at deres information altid er opdateret og korrekt. En af udfordringerne for UDDI er at præsentere en business case for virksomhederne, så de er villige til at investere ressourcer i at holde deres information opdateret. Det er et klassisk hønen eller ægget-princip, hvor ingen vil bruge UDDI’en, fordi der ikke er kvalitetsindhold i den, og ingen vil ofre ressourcer på at lægge indhold ind, fordi ingen bruger UDDI. For at UDDI’en bliver en succes skal det være en lige så vigtig parameter for virksomheden, at den har korrekt information i UDDI’en, som at den har korrekt og veldesignet layout på sin hjemmeside.

Det vil kræve nogle medarbejdere med ansvar for kvaliteten af virksomhedens UDDI-poster. Først når sådanne etiske regler er til stede, vil virksomheder turde bruge Web Services fra velrenommerede virksomheder, som de finder i UDDI’en.

Jason Bloombergs artikel findes her

Ingen kommentarer: